Giới thiệu về
hungdiffusion.com

Xin chào mọi người,
Mình là Phạm Hưng – Admin/sáng lập cộng đồng Stable Diffusion Việt Nam . Hiện tại, Stable Diffusion ngày càng phổ biến và nhiều người muốn tìm hiểu hơn. Nhằm mang tới cho mọi người một trải nghiệm học tập bài bản và nhanh chóng, mình có một vài dịch vụ giúp giải quyết những nhu cầu cấp thiết của mọi người trong lĩnh vực SD. Cám ơn tất cả các bạn đã quan tâm, mọi người có thể liên hệ mình để được hỗ trợ bất cứ lúc nào !

Một vài điều mình đã làm được

Admin/sáng lập cộng đồng StableDiffusion Việt Nam với gần 60.000 thành viên

Phát triển các bộ công cụ sử dụng SD với khoảng 1000 người sử dụng thường xuyên tại stablediffusion.vn

Cộng tác viên tại VNG, tư vấn giải pháp sử dụng StableDiffusion và training model

Từng đạt Top 1 – Model Creator SDXL tại CivitAI. Đạt 200k lượt tải tại CivitAI

Hợp tác và phân phối các model tại nền tảng generate image Mage.Space

Model creator và phát hành độc quyền một số model tại Tensord.Art